ccx

rc model logo

RC modely lietadiel, lodí, vrtuľníkov, rakiet, áut, tankov...


Video

Prehlásenie

Firma:  Ing.Jaroslav Petráš - probe

IČO: 11750103

Týmto prehlasuje a informuje svojich obchodných partnerov a zákazníkov

Že je zapísaná do Registra výrobcov a dovozcov elektrozariadení na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 68 ods. 2 písm. u) zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 733/2004 do Registra výrobcov a dovozcov elektrozariadení

Číslo registrácie: EZ 0001165

 

Že je zapísaná do Registra povinných osôb a oprávnených organizácií na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 6 zákona č. 529/2002 Z.z. o obaloch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskôrších prepisov do Registra povinných osôb a oprávnených organizácií

Číslo registrácie: PO_0002829

 

Že je zapísaná do Registra výrobcov a dovozcov batérií a akumulátor na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 68 ods. 2 písm. u) zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 386/2009 Z.z. do Registra výrobcov batérií a akumulátorov

Číslo registrácie: BAT 0001144

 

V zmysle zákona o odpadoch

môžete svoje opotrebované batérie a akumulátory ako i použitú modelársku elektroniku a obaly odovzdat na:

Predajňa probe

SNP 41 Dom služieb

916 01 Stará Turá

 

Odborná spôsobilosť

Ing.Jaroslav Petráš

Je držiteľom príslušných osvedčení a aktualizácií

a držiteľom platného osvedčenia odbornej spôsobilosti v elektrotechnike ev. č.: 113/23/98/341 podľa § - u:23 vyhlášky ÚBP SR č.74/1996 Z.z. a príslušných aktualizácií

Pokazenú modelársku elektroniku môžete na opravu odovzdat alebo zaslať na adresu:

Predajňa probe

SNP 41 Dom služieb

916 01 Stará Turá

 

E - Shop

Košík

Váš košík je prázdny

Vyhľadávanie

Aktuality

 

 

Nový časopis